2023 Ağustos Ayı Meclis Gündem Maddeleri

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ  : 2 Ağustos 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ  : 14.00
TOPLANTI YERİ  : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO   : 7

 

 

  • Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü bünyesinde faaliyet gösteren futbol, judo, güreş, halk oyunları, tekvando branşları ve önümüzdeki süreçte açılması planlanan spor branşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Belediye bütçesinden kulüp hesabına 350.000,00 TL (Üç yüz elli bin) aktarılması hususunun görüşülmesi.

  • Kamu Kurumlarının Burdur Merkez sınırları dâhilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedelinin, Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 yılında uygulanan ücret ve tarifelerdeki Fen İşleri Müdürlüğüne ait yol bozma ücreti başlığı altında geçen ücret bedellerinin ½ oranında alınması hususunun görüşülmesi.

  • S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, ÖTV zammı, akaryakıt zammı, yedek parça ve işçilik ücretlerine gelen zamlar nedeni ile özel halk otobüsleri fiyat tarifesine ve elektronik kart ve vize işlemleri fiyat tarifelerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.

  • Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler nedeni ile servis araçları ücret tarifesine zam yapılması talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (p) bendine istinaden görüşülmesi.

  • Belediyemiz denetimi altında faaliyet gösteren T Plakalı Ticari Taksi Esnafları ve Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ÖTV zammı ve akaryakıt zamları nedeni ile ticari taksi ücret tarifesine zam yapılması talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (p) bendine istinaden görüşülmesi.

  • NİP-151021805, UİP-151021806 Plan işlem numaralı Kışla Mahallesi 1917 ada 118 parsel no’lu taşınmazda yapılması düşünülen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU KARARLARI

  • TEKLİF – 151016879 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, Pafta 119, ada 1074, parsel 540 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde konut alanında mevcut bahçe mesafeleri, emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla zemin kat ticari yapılaşma için hazırlatılmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.

  • TEKLİF – 151016884 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, Pafta 29, ada 34, parsel 441 ve ada 34, parsel 1 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde yeşil alan, konut, konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve otopark alanında kalan yerler ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.

  • Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 2023/99 sayılı kararı ile imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine karar verilen meclis üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketine karşı 1. derecede deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi için hazırlanan 10 ek önlem teklifinin görüşülmesi.
Close Search Window