2023 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2023/HAZİRAN ayı toplantısı 03 Haziran Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2023/90

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’ nin 06.06.2023 ve Mesut ÖZCAN’ ın 07.06.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İZGİ ve Mesut ÖZCAN dilekçelerinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İZGİ ve Mesut ÖZCAN’ ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/91

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.06.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine karar verilen meclis üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinde geçen; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketine karşı, 1. derece deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi için hazırlanan 10 ek önlem teklifi hakkında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilciliği ile birlikte çalışmasını tamamlamış olup, yapılan çalışmanın meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.06.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/92

Gündemin 1. maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarih ve 38202 sayılı yazısında; Atatürk Mahallesi, 12023 Sokak, No:4/E Merkez/BURDUR adresinde bulunan Cumhuriyet Yaşam Merkezi Spor Salonu’nun, Sakarya Mahallesi, Hatip Hoca Caddesi, No:1 Merkez/BURDUR adresinde bulunan Piribaşlar Evi Hediyelik Eşya, Alaca Dokuma Satış Mağazası’nın ve Necatibey Mahallesi, Dağyolu Sokak, No:12 Merkez/BURDUR adresinde bulunan Gümüş’ün Değirmeni Restoran Kafe’nin, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Burdur Belediyesi İktisadi İşletmesi (Bütçe İçi İşletme) tarafından işletilmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Atatürk Mahallesi, 12023 Sokak, No:4/E Merkez/BURDUR adresinde bulunan Cumhuriyet Yaşam Merkezi Spor Salonu’nun, Sakarya Mahallesi, Hatip Hoca Caddesi, No:1 Merkez/BURDUR adresinde bulunan Piribaşlar Evi Hediyelik Eşya, Alaca Dokuma Satış Mağazası’nın ve Necatibey Mahallesi, Dağyolu Sokak, No:12 Merkez/BURDUR adresinde bulunan Gümüş’ün Değirmeni Restoran Kafe’nin, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Burdur Belediyesi İktisadi İşletmesi (Bütçe İçi İşletme ) tarafından işletilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/93

Gündemin 2. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.06.2023 tarih ve 38708 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 2023/81 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtında görevli iken, 21.12.2016 tarihinde hastane bölgesinde canlı bomba patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ’ ın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki herhangi bir cadde ve sokağa isminin verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, Komisyon raporunda, İlimiz Özgür Mahallesi, Tabakhaneler Caddesi, Özemek 8. Kısımda bulunan parka “Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ” isminin verilmesi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesine istinaden, İlimiz Özgür Mahallesi, Tabakhaneler Caddesi, Özemek 8. Kısımda bulunan parka “Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ” isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 23 üyenin katıldığı oylama sonucunda 23 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden, yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, İlimiz Özgür Mahallesi, Tabakhaneler Caddesi, Özemek 8. Kısımda bulunan parka “Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/94

Gündemin 3. maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 38331 sayılı yazısında; Kamu Kurumlarının, İlimiz Burdur Merkez sınırları dâhilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili Kamu Kurumları ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kamu Kurumlarının, İlimiz Burdur Merkez sınırları dâhilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili Kamu Kurumları ile protokol yapmak üzere, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/95

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 38366 sayılı yazısında; TEKLİF – 151016879 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, pafta:119, ada:1074, parsel:540 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde, konut alanında mevcut bahçe mesafeleri, emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla zemin kat ticari yapılaşma için hazırlatılmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/96

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 38330 sayılı yazısında; TEKLİF – 151016884 Plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, pafta:29, ada:34, parsel:441 ve ada:34, parsel:1 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde, yeşil alan, konut, konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve otopark alanında kalan yerler ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Ali EKİNCİ ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’ nun çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/97

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2023 tarih ve 38320 sayılı yazısında; 2. Isparta İdare Mahkemesi’ nin 2022/314 Esas No ve 2023/164 nolu kararına istinaden; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 739 ada, 17, 471, 472, 475, 476, 566, 568, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723, 1436 ve çevresinide etkileyen 1501 parsel tapu kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda, yeniden imar düzenlemesi (revizyon) yapılması hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 739 ada, 17, 471, 472, 475, 476, 566, 568, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723, 1436 ve çevresinide etkileyen 1501 parsel tapu kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda, yeniden imar düzenlemesi (revizyon) yapılması hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldıktan sonra konunun mecliste tekrar görüşülmesinin, Meclis Üyesi Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Çağan TÜRKAN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/98

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 38329 sayılı yazısında; Mülkiyeti Burdur Belediyesi’ ne ait ada:1627, parsel:4-5, ada:1628, parsel:4-5 ada:1630, parsel:5-6-7 ve ada:2029, parsel:2-3-4 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendine istinaden satılması hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Burdur Belediyesi’ ne ait ada:1627, parsel:4-5, ada:1628, parsel:4-5 ada:1630, parsel:5-6-7 ve ada:2029, parsel:2-3-4 tapu kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (e) bendine istinaden satılmasının, Meclis Üyesi Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/99

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.06.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine karar verilen meclis üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinde geçen; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketine karşı 1. derece deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi için hazırlanan 10 ek önlem teklifi hakkında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilciliği ile birlikte çalışmasını tamamlamış olup, yapılan çalışmanın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/100

2023/Haziran ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan ve önümüzdeki 2023/Temmuz ayı Belediye Meclisimizin tatil ayı olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Ağustos ayı toplantısının 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.06.2023

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Arif PAK Ayfer HINÇAL
Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Close Search Window