2023 KASIM AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 KASIM AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/Kasım ayı toplantısı 01 Kasım 2023 Çarşamba günü, saat 14.00’de Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI,  Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR : Üye; Ayfer HINÇAL

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNMAYANLAR    :

KARAR NO:2023/151

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Ayfer HINÇAL’ın 01.11.2023 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Ayfer HINÇAL dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi, Ayfer HINÇAL’ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/152

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 01.11.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, İlimizde toplu taşıma hizmeti veren S. S. Burdur Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifi tarafından ücretsiz olarak taşınması kapsamında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine eklenen ek fıkrada geçen; “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” hükmüne istinaden, İlimizde toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerine 2024 yılı Ocak ayından itibaren  6’şar aylık periyotlarda ödenmek üzere, araç başına 1 yıllık toplamda 14.400,00 TL gelir desteği yapılmasına, devlet tarafından özel halk otobüslerine gelir desteği verilmesi halinde veya 65 yaş ve üzeri vatandaşların özel halk otobüsleri tarafından taşınmaması durumunda bu desteğin verilmemesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.11.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme  8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/153

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 01.11.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Dilek ALAYBEYOĞLU, eşi Hakan ALEYBEYOĞLU’nun isminin verilmesi şartıyla, Burdur Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23010. Sokak adresinde bulunan parkın yapımında kullanılmak üzere 600.000,00 TL (altıyüzbin) bağış yapma talebi ile ilgili şartlı bağışın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendine istinaden, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.11.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme  9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

 

KARAR NO:2023/154

  

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.10.2023 tarih ve 45463 sayılı yazısında; Belediyemiz 2024 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı, 31.08.2023 tarih ve 42679 sayılı yazı ile Belediye Başkanına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 31.08.2023 tarih ve 42712 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek, 21.09.2023 tarih ve 2023/892 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere gönderilmiş olup, Encümence incelenen 2024 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, Belediye Meclisince tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2024 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber, Belediye Meclisinin 15 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.00 ‘de yapılacak olan 2. birleşiminde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/155

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.10.2023 tarih ve 45464 sayılı yazısında; Belediyemiz 2024 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programı 31.08.2023 tarih ve 42680 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 31.08.2023 tarih ve 42713 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek, 21.09.2023 tarih ve 2023/893 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup, Encümence Belediye Başkanlığına gönderilen, 2024 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programının Belediye Meclisince tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanlığının 2024 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve 2024 ve 2025 yıllarının bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber Belediye Meclisinin 15 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.00’de yapılacak olan 2. birleşiminde görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/156

 

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2023 tarih ve 45458 sayılı yazısında; UİP-151032602 plan işlem numaralı Karasenir Mahallesi, 260 ada, 52 parsel nolu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait arsada, ‘’konut alanı’’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/157

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 25.10.2023 tarih ve 45388 sayılı yazısında; Belediyemiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisindeki kojenerasyon ünitesinde, açığa çıkacak olan metan gazından enerji elde edileceğinden, elde edilecek enerjinin lisanslandırılması ve piyasaya sürülmesi işlemleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Belediyelerin alt şirketleri üzerinden yapılması gerektiği bildirildiğinden, Burdur Belediye Başkanlığı ile Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BAHTAŞ) arasında “ Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde oluşacak biyogazın lisanslandırılması ve piyasaya sürülmesi” hakkında kaynak kullanım sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisindeki kojenerasyon ünitesinde, açığa çıkacak olan metan gazından elde edilecek enerjinin lisanslandırılması ve piyasaya sürülmesi amacıyla, Burdur Belediye Başkanlığı ile Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BAHTAŞ) arasında “ Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde oluşacak biyogazın lisanslandırılması ve piyasaya sürülmesi” hakkında kaynak kullanım sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesine oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:2023/158

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.10.2023 tarih ve 45554 sayılı yazısında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz bünyesindeki bazı müdürlüklerin 2023 mali yılı bütçelerinde ödenekleri yetersiz olan bölümlerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan 46150247 0411 5 032302 Akaryakıt Yağ Alımları tertibinden aktarma hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesinde isitinaden, Belediyemiz bünyesindeki bazı müdürlüklerin 2023 mali yılı bütçelerinde ödeneklerin yetersiz olan bölümlerine, karar ekindeki tabloda gösterildiği şekilde, ödeneği yeterli olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan 46150247 0411 5 032302 Akaryakıt Yağ Alımları tertibinden aktarma yapılmasının, Meclis Üyeleri  Cihat ÇAVUŞOĞLU, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir

Ödeneği Yeterli Olan Bütçe Tertibi
46150247 0411 5   İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü
032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 29.700.000.00

 

Ödeneği Yetersiz Olan Bütçe Tertibleri
46150202 0111 5  ÖZEL KALEM  MÜDÜRLÜĞÜ
011201 Zamlar Tazminatlar 250.000,00
011301 Ödenekler 250.000,00
013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 105.000,00
013401 Sürekli İşçi Fazla Mesaileri 30.000,00
015151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 200.000,00
015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 150.000,00
053101 Dernek Birlik Kurum Kuruluş Vb. 400.000,00
  TOPLAM 1.385.000,00
 
46150204 0139 5   DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
011301 Ödenekler 220.000,00
062801 Metal Ürün Alımları 1.660.000,00
  TOPLAM 1.880.000,00
     
46150205 0131 5  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                       
011201 Zamlar Tazminatlar 220.000,00
011301 Ödenekler 200.000,00
011401 Sosyal Haklar 25.000,00
013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 70.000,00
  TOPLAM 515.000,00
     
46150218 0111 5   YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            
011301 Ödenekler 100.000,00
013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 80.000,00
  TOPLAM 180.000,00
     
46150224 0339 5    HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  
011101 Temel Maaşlar 90.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 220.000,00
011301 Ödenekler 130.000,00
  TOPLAM 440.000,00
     
46150230 0530 5  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
011301 Ödenekler 160.000,00
042901 TL Cinsi. Diğer İç Borç Faiz Ödemeleri 4.700.000,00
  TOPLAM 4.860.000,00

 

 

 

 

46150231 0620 5  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               
011201 Zamlar Tazminatlar 350.000,00
011301 Ödenekler 200.000,00
013102 Geçici İşçilerin Ücretleri 550.000,00
023601 Sosyal Güvenlik Pirim Ödemeleri 200.000,00
  TOPLAM 1.300.000,00
     
46150234 0620 5   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                  
011101 Temel Maaşlar 110.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 720.000,00
011301 Ödenekler 470.000,00
011401 Sosyal Haklar 50.000,00
013401 Sürekli İşçi Fazla Mesaileri 20.000,00
023601 Sosyal Güvenlik Pirim Ödemeleri 15.000,00
  TOPLAM 1.385.000,00
     
46150235 0320 5   İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                    
011301 Zamlar Tazminatlar 410.000,00
011201 Ödenekler 450.000,00
  TOPLAM 860.000,00
     
46150236 0820 5  KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     
011101 Temel Maaşlar 120.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 250.000,00
011301 Ödenekler 160.000,00
011401 Sosyal Haklar 25.000,00
013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 70.000,00
021601 Sosyal Güvenlik Pirim Ödemeleri 25.000,00
032690 Diğer Özel Malz. Alımları 200.000,00
036201 Tanıtım Ağırlama Tören Fuar Org. 2.500.000,00
  TOPLAM 3.350.000,00
     
46150237 0112 5  MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ              
011101 Temel Maaşlar 350.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 1.350.000,00
011301 Ödenekler 1.350.000,00
011401 Sosyal Haklar 150.000,00
035103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 200.000,00
035401 İlan Giderleri 75.000,00
035403 Komisyon Giderleri 40.000,00
071679 Diğer Mali Kurumlara 2.000.000,00
  TOPLAM 5.515.000,00

 

46150238 0421 5   PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                    
011101 Temel Maaşlar 100.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 300.000,00
011301 Ödenekler 150.000,00
013102 Geçici İşçilerin Ücretleri 1.000.000,00
023401 İşsizlik Sigortası Fonuna 30.000,00
023601 Sosyal Güvenlik Pirim Ödemeleri 140.000,00
023602 Sağlık Pirim Ödemeleri 80.000,00
  TOPLAM 1.800.000,00
     
46150238 0799 5   PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                    
011201 Zamlar Tazminatlar 60.000,00
011301 Ödenekler 90.000,00
  TOPLAM 150.000,00
     
46150239 0388 5  RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                   
011101 Temel Maaşlar 40.000,00
011201 Zamlar Tazminatlar 130.000,00
011301 Ödenekler 150.000,00
011401 Sosyal Haklar 10.000,00
  TOPLAM 330.000,00
     
46150242 0139 5  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            
035990 Diğer Hizmet Alımları 3.500.000,00
  TOPLAM 3.500.000,00
     
46150244 0399 5  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                      
011201 Zamlar Tazminatlar 1.300.000,00
011301 Ödenekler 950.000,00
  TOPLAM 2.250.000,00
  GENEL TOPLAM 29.700.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:2023/159

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2023 tarih ve 45297 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 16.10.2023 tarih ve 25.10.2023 tarihli toplantılarında alınan 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/159 – 7/1

 

 

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 2023/138 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Otopark Yönetmeliği’nin uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair bir takım değişiklikler yapılması talebi, Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/148-6/3 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mimarlar Odası işbirliğindeki çalışmanın sonuçlandırılması sonrası imar komisyonunda tekrar görüşülmesi kararı verilmiştir.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu çalışma sonucunda; 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazete ile Otopark Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

‘’Afetlere hazırlık kapsamında, riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde, Yönetmelikle belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı almak sureti ile farklı usuller belirlenebilir.” denilmektedir.

 

İmar Komisyonu tarafından 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazetede çıkan Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesine istinaden çalışma yapılmış olup, uygulama esasları ;

 

1-1)  Riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, otopark ihtiyacı bedele dönüştürülerek ruhsat verilir.

 

Otopark Uygulamasına İlişkin Esaslar;

 

1-1-a) Otoparkta taşıt asansörü kullanılması halinde, Asansör Yönetmeliği ve ilgili standartlar kapsamında, kullanım senaryosuna uygun olarak trafik hesabının hazırlanması ve kamu yapılarında

 

asansör avan projesi, kamu yapıları dışında kalan tüm yapılarda ise asansör uygulama projesi hazırlanması ve belediye tarafından onaylanması zorunludur. Yapı kullanım izin belgesi düzenlenmesi aşamasında denetlenir, uygun olması halinde (yeşil etiket alması ) asansör tescil belgesi düzenlenir.

 

Ayrıca, taşıt asansörü ve taşıt platformu sistemlerinin yılda bir kez yetkili kurum ve kuruluşlarca periyodik kontrolünün yapılması ve uygunluk belgesi alınması gereklidir.

 

1-1-b) Parsel giriş çıkışlarını sağlayabilecek en fazla 2 nokta bırakılarak, parsel içinde otopark çözümlenmesi yapılabilir.

 

1-1-c) Tek bağımsız bölümlü yapılarda veya 180 m² ‘den büyük 2 adet otopark ihtiyacı olan bağımsız bölümler için ikili parklanma yapılabilir.

 

1-1-d) Şematik anlatımlarda belirtilen durumlarda, yan bahçe mesafesinde Otopark Yönetmeliği’nin 5/1-c maddesinde belirtilen 3.00 m ilave edilme koşulu aranmaksızın, Otopark Yönetmeliği’nin 4/1-ç ve 5-1/h-8 maddelerine uygun olarak yan bahçede yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile açık otopark yeri tesis edilebilir.

 

Maddeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mimarlar Odası işbirliğinde çalışmalar devam ettiğinden, konunun imar komisyonuna tekrar havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarının Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/160

 

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2023 tarih ve 45297 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 16.10.2023 tarih ve 25.10.2023 tarihli toplantılarında alınan 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/160- 7/2

 

 

İmar Komisyonu kararına geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 2023/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün NİP-151025512, UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı teklifi hususunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mimarlar Odasından görüş istenilmesine, görüşler geldikten sonra konunun imar komisyonunda tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. Konu, Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/147 – 6/2 sayılı kararı ile tekrar imar komisyonuna havale edilmiş olup,

 

İmar Komisyonunun 16.10.2023 tarihli toplantısında; henüz istenilen kurum görüşlerinin gelmediği anlaşıldığından 2. oturum için ara verilmiştir. İmar Komisyonunun 25.10.2023 tarihinde yapılan 2. oturumunda, Mimarlar Odasının Revizyon imar planına ilişkin görüşünün idareye geldiği, ancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşünün idareye gelmediği anlaşılmıştır. Daha sağlıklı hukuki ve teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşünün de idareye gelmesinden sonra konunun, 1 (bir) ay sonraki İmar Komisyonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151025512, UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı teklifi konusunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden istenilen görüş gelmediğinden, konunun imar komisyonuna tekrar havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/161

 

 

 

5393 SAYILI Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in dilekçesinde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, İlimizde toplu taşıma hizmeti veren S. S. Burdur Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifi tarafından ücretsiz olarak taşınması kapsamında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine eklenen ek fıkrada geçen; “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” hükmüne istinaden, İlimizde toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerine 2024 yılı Ocak ayından itibaren  6’şar aylık periyotlarda ödenmek üzere, araç başına 1 yıllık toplamda 14.400,00 TL gelir desteği yapılmasına, devlet tarafından özel halk otobüslerine gelir desteği verilmesi halinde veya 65 yaş ve üzeri vatandaşların özel halk otobüsleri tarafından taşınmaması durumunda bu desteğin verilmemesi hususunun görüşülmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine eklenen ek fıkraya istinaden, “ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, İlimizde toplu taşıma hizmeti veren S. S. Burdur Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifi tarafından ücretsiz olarak taşınması kapsamında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine eklenen ek fıkrada geçen; “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” hükmüne istinaden, İlimizde toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerine 2024 yılı Ocak ayından itibaren  6’şar aylık periyotlarda ödenmek üzere, araç başına 1 yıllık toplamda 14.400,00 TL gelir desteği yapılmasına, devlet tarafından özel halk otobüslerine gelir desteği verilmesi halinde veya 65 yaş ve üzeri vatandaşların özel halk otobüsleri tarafından taşınmaması durumunda bu desteğin verilmemesi  konusunda, Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hamit GÖREN, Ali EKİNCİ, Mesut ÖZCAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:2023/162

 

 

5393 SAYILI Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. Madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in dilekçesinde; Dilek ALAYBEYOĞLU, eşi Hakan ALEYBEYOĞLU’nun isminin verilmesi şartıyla, Burdur Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23010. Sokak adresinde bulunan parkın yapımında kullanılmak üzere  600.000,00 TL (altıyüzbin) bağış yapma talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi hususunun talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Dilek ALAYBEYOĞLU’nun, eşi Hakan ALEYBEYOĞLU’nun isminin verilmesi şartıyla  Burdur Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23010. Sokak adresinde bulunan parkın yapımında kullanılmak üzere 600.000,00 TL (altıyüzbin) bağış yapma talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden kabulüne ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine istinaden, Burdur Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23010. Sokak adresinde bulunan parka “Hakan ALEYBEYOĞLU Parkı” adının verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/163

 

 

2023/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde, Belediye Başkanlığı 2024 mali yılı Performans Programı ve Belediye Başkanlığı 2024 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminleri dışındaki tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminin 15 Kasım 2023 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.11.2023

 

 

  Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                              Arif PAK                                 Mesut ÇELEBİ

        Belediye Başkanı                                          Kâtip                                             Kâtip

Close Search Window