2023 Kasım Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ  : 1 Kasım 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ  : 14.00
TOPLANTI YERİ  : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO  : 11

 

  1. 2024 yılı Performans Programının görüşülmesi.

(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesi)

 

  1. 2024 Mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

(Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi)

 

  1. UİP-151032602 Plan işlem numaralı Karasenir Mahallesi 260 ada, 52 parsel nolu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait arsada; ‘’konut alanı’’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisindeki açığa çıkacak olan metan gazından enerji elde edileceğinden, oluşacak biyogazın lisanslandırılması ve piyasaya sürülmesi amacıyla, Burdur Belediye Başkanlığı ile Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BAHTAŞ) arasında sözleşme yapılması ve sözleşme yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz bünyesindeki bazı müdürlüklerin 2023 mali yılı bütçelerinde ödenekleri yetersiz olan bölümlerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan Akaryakıt ve Yağ Alımları ödeneğinden 29.700.000,00 TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

 

                    KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

  1. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin, idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki birtakım değişikliklere ait düzenlemelerin yapılması talebi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  1. NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili revizyon kararı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.
Close Search Window