2023 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ (1. Oturum)

2023 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ (1. Oturum)

 

Belediye Meclisinin 2023/MAYIS ayı toplantısı 03 Mayıs Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/78

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU’ nun 03.05.2023 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU’ nun izinli sayılmasna oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/79

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 03.05.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Saadet Meryem ÜNAL adına kızı Aygül ÇALIŞKAN, Burdur Belediyesi sınırları içinde yaşayan engelli bireylere yönelik olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere kurulan “Engelli Hizmet Merkezi” nin iç tefrişatının düzenlenmesi için, Belediyemize 50.000,00 TL (Elli bin) bağış yapma talebinde bulunmuştur. Saadet Meryem ÜNAL adına kızı Aygül ÇALIŞKAN’ ın talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 03.05.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/80

 

 

Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 36453 sayılı yazısında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. ve 44. maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde;20.04.2023 tarih ve 2023/353 sayılı encümen kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. Burdur Belediyesi 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisince görüşülerek, gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamlamasına müteakip konunun meclis toplantısının 2.oturumunda görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/81

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28.04.2023 tarih ve 36456 sayılı yazısında; Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtında görevli iken, 21.12.2016 tarihinde hastane bölgesinde canlı bomba patlaması sonucu Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ’ ın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki herhangi bir cadde ve sokağa isminin verilmesi hususunun mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2016 yılında Kayseri’ de görev yaparken, Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtında görevli iken, 21.12.2016 tarihinde, hastane bölgesinde canlı bomba patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ’ ın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki herhangi bir cadde ve sokağa isminin verilmesi hususunda kurulan komisyonuna havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/82

 

 

Gündemin 3.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 36464 sayılı yazısında; Kurumumuz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yeterli olan bütçe tertibinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yetersiz olan bölümüne aşağıda gösterildiği şekilde aktarma yapılabilmesi için gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir.

 

ÖDENEĞİ YETERLİ OLAN BÜTÇE TERTİBİ                 ÖDENEĞİ YETERSİZ OLAN BÜTÇE TERTİBİ

 

KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

F

TİPİ

  EKONOMİK

SINIFI

  KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

F

TİPİ

 

 

EKONOMİK

SINIFI

46150247 0411 5 : 032302 46150237 0112 5 : 071904
Akaryakıt ve Yağ Alımları ………………. : 5.000.000,00TL Kamu Ortaklıklarına ………………. : 5.000.000,00 TL
TOPLAM : 5.000.000,00TL   TOPLAM : 5.000.000,00 TL

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kurumumuz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yeterli olan bütçe tertibinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yetersiz olan bölümüne aşağıda gösterildiği şekilde aktarma yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ÖDENEĞİ YETERLİ OLAN BÜTÇE TERTİBİ            ÖDENEĞİ YETERSİZ OLAN BÜTÇE TERTİBİ

 

KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

F

TİPİ

  EKONOMİK

SINIFI

  KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

F

TİPİ

 

 

EKONOMİK

SINIFI

46150247 0411 5 : 032302 46150237 0112 5 : 071904
Akaryakıt ve Yağ Alımları ………………. : 5.000.000,00TL Kamu Ortaklıklarına ………………. : 5.000.000,00 TL
TOPLAM : 5.000.000,00TL   TOPLAM : 5.000.000,00 TL

 

KARAR NO:2023/83

 

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 36463 sayılı yazısında; Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (BAHTAŞ) bünyesinde 696 KHK kapsamında çalışan ve 7438 sayılı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından yararlanan işçilerin kıdem tazminatlarının ödemesinin yapılabilmesi için, 10.000.000,00 TL (On milyon) sermaye artışı yapılması hususunun, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (BAHTAŞ) bünyesinde 696 KHK kapsamında çalışan ve 7438 sayılı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından yararlanan işçilerin kıdem tazminatlarının ödemesinin yapılabilmesi için 10.000.000,00 TL (On milyon) sermaye artışı yapılması talebinin,     Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/84

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2023 tarih ve 36478 sayılı yazısında; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda asfalt malzemesi alımı yapılması için, Kamu veya Özel Bankalardan 10.000.000,00 TL (on milyon) kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda asfalt malzemesi alımı yapılması için, Kamu veya Özel Bankalardan 10.000.000,00 TL (on milyon) kredi alınmasına ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/85

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2023 tarih ve 36321 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 17.04.2023 tarih ve 3 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

KARAR NO:2023/85-3

 

 

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 2023/68 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 34727 sayılı yazısı ile mevcut imar planında ticari sahada kalan UİP: 151010051 plan işlem numaralı Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 149, ada 33, parsel 54 nolu taşınmazın bahçe mesafeleri, emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile yapı adasının ikiye bölünmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Bahçe mesafeleri, emsal, yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile imar adasının iki parçaya ayrılması ve araya 7 metre genişliğinde yol bırakılması şeklinde düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 149, ada 33, parsel 54 nolu taşınmazın, bahçe mesafeleri, emsal yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kalmak kaydı ile imar adasının iki parçaya ayrılması ve araya 7 metre genişliğinde yol bırakılması şeklinde düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/86

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 03.05.2023 tarihli dilekçesinde; Saadet Meryem ÜNAL adına kızı Aygül ÇALIŞKAN’ ın 03.05.2023 tarih ve 5608 sayılı dilekçesinde geçen, Burdur Belediyesi sınırları içinde yaşayan engelli bireylere yönelik olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere kurulan engelli hizmet merkezinin iç tefrişatının düzenlenmesi için, Belediyemize 50.000,00 TL (Elli bin) bağış yapma talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden, konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Saadet Meryem ÜNAL adına kızı Aygül ÇALIŞKAN’ ın, Burdur Belediyesi sınırları içinde yaşayan engelli bireylere yönelik olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon Hizmetleri vermek üzere kurulan engelli hizmet merkezinin iç tefrişatının düzenlenmesi için, Belediyemize 50.000,00 TL (Elli bin) bağış yapma talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin “g” bendine istinaden kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/87

 

 

Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 03.05.2023 tarihinde yapılan Mayıs ayı meclis toplantısının 2.oturumunun saat 15.00’de yapılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; 03.05.2023 tarihinde yapılan Mayıs ayı meclis toplantısının 2.oturumunun saat 15.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

               Belediye Başkanı                                          Kâtip                                                Kâtip        

 

 

2023 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ (2. Oturum)

 

Belediye Meclisinin 2023/MAYIS ayı toplantısının 2. oturumu 03 Mayıs Çarşamba günü, saat 15.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/88

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. ve 44. maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde 20.04.2023 tarih ve 2023/353 sayılı encümen kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. Burdur Belediyesi 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 03.05.2023 tarihli meclis toplantı gündeminin 1.maddesinde görüşülerek, 2023/80 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve oturuma verilen arada Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu 03.05.2023 tarihli kararın meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabının ve Burdur Belediyesi 2022 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şeklinin, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/89

 

 

2023/Mayıs ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Haziran ayı toplantısının   07 Haziran 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 03.05.2023

 

 

 

 

 

      Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

               Belediye Başkanı                                          Kâtip                                                Kâtip                 

Close Search Window