2024 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

2024 MART AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2024/Mart ayı toplantısı 07 Mart Perşembe günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA’nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2024/40

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.03.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 14. maddesinin  (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabaklarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, İlimizi sezon başı Bölgesel Amatör Ligde temsil edeceğinden dolayı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne (MAKÜ Spor ) 500.000,00 TL (Beşyüzbin) nakdi yardım yapılması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.03.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme  9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/41

 

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün 27.02.2024 tarih ve 51473 sayılı yazısında; Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü denetiminde yapımı devam eden “Burdur İçme Suyu Arıtma Tesisi” işinde performans testleri tamamlandığından, kısmi geçici kabul işlemlerinin ve tesisin kısmi devrinin yapılmasını ve kısmi devir teslim protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü denetiminde yapımı devam eden “Burdur İçme Suyu Arıtma Tesisi” işinde performans testleri tamamlandığından, kısmi geçici kabul işlemlerinin ve tesisin kısmi devrinin yapılmasına ve  kısmi devir teslim protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/42

 

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2024 tarih ve 51723 sayılı yazısında; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından İlimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, İlimiz mahalle muhtarları aracılığıyla her mahalleden ayrı ayrı 6’şar kişilik bilirkişi seçilmesi istenmiş olup, Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/29 sayılı kararı ile İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden bilirkişi olarak kabul edilen Adnan ALTINKURT ve Deniz AKPINAR’ın yerine, aynı mahalleden Bayram URAL ve Mustafa AK’ın bilirkişi olarak onaylanmasına ve İlimizde bulunan toplam 17 mahalleden 14’ünden belirlenmiş olan (Bozkurt, Sinan, Tepe, Cemil, Yeni, Değirmenler, Bahçelievler, Yenice, Armağan İlci, Şirinevler, Necatibey, Şekerevler, Emek ve Karasenir Mahalleleri) 84 bilirkişinin onaylanması hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından İlimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/29 sayılı kararı ile İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden bilirkişi olarak kabul edilen Adnan

 

 

 

 

 

ALTINKURT ve Deniz AKPINAR’ın yerine, aynı mahalleden karar ekinde bilgileri yer alan Bayram URAL ve Mustafa AK’ın bilirkişi olarak onaylanmasına ve  İlimiz Bozkurt, Sinan, Tepe, Cemil, Yeni, Değirmenler, Bahçelievler, Yenice, Armağan İlci, Şirinevler, Necatibey, Şekerevler, Emek ve Karasenir Mahallelerinden belirlenen ve yine karar ekinde bilgileri yer alan 84 (seksen dört) bilirkişinin onaylanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/43

 

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarih ve 51709 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 21.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2024/43-2/1

 

 

İmar Komisyonu kararının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2024 tarih ve 50299 sayılı yazısı ekindeki, Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünün 19.01.2024 tarih ve E-47996062-755.02.03-10744470 sayılı yazısında, Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 5 parsel nolu 3892,22 m² yüzölçümlü taşınmazın mevcut imar planında emsal ve kat yüksekliklerinin yazılı olmamasından dolayı, öneri planda emsal ve kat yüksekliklerinin işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyeleri Atam GÜLCÜ ve Salih SEVİM, Orman İşletme Müdürlüğünün imar planı önerisinde Emsal:2.50 ve bina yüksekliği en çok 21.50 metre kararlarının uygun olduğu ancak bina yaklaşma mesafesinin, batı kısmında yaya yolundan 3 metre çekme verilmesinin uygun olmadığını belirtmişlerdir. Komisyon Üyesi Samet GÜNEŞ ise kamu yararı olması nedeni ile plan önerisini uygun bulduğunu ifade etmiştir.

Yapılan müzakere sonucunda yapı yaklaşma mesafelerinin bütün yollardan 5 metre çekme verilerek düzeltilmesi, düzeltilmiş şekliyle imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünün 19.01.2024 tarih ve E-47996062-755.02.03-10744470 sayılı yazısındaki, Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 5 parsel nolu 3892,22 m² yüzölçümlü taşınmazın mevcut imar planında emsal ve kat yüksekliklerinin yazılı olmamasından dolayı, Emsal:2.50 ve bina yüksekliği en çok 21.50 metre ve bina yaklaşma mesafesinin, batı kısmında yaya yolundan 3 metre çekme verilmesi plan önerisinin işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin; Meclis Üyeleri Arif PAK, Kamil CANIGÜR, Mesut ÇELEBİ ile Mesut ÖZCAN’ın çekimser ve Meclis Üyeleri Atam GÜLCÜ ile Salih SEVİM’in ret oylarına karşılık Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri Ali SAY, Ayfer HINÇAL, Çağan TÜRKAN, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mehmet BÜLBÜL, Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ile Halil KAYA’nın  kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/44

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarih ve 51709 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 21.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2024/44-2/2

 

 

İmar Komisyonu kararının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2024 tarih ve 50403 sayılı yazısında, Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün 12.01.2024 tarih ve E-10097279-755.01/1425786 sayılı yazısına istinaden, NİP-151045128, UİP-151045129 plan işlem numaralı, Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış Burdur – Tefenni – Çavdır yolu, Burdur Devlet Hastanesi

 

 

kavşağının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Karayolları Genel Müdürlüğünün onaylamış olduğu projenin imar planına işlenmesi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151045128, UİP-151045129 plan işlem numaralı, Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış Burdur – Tefenni – Çavdır yolu, Burdur Devlet Hastanesi kavşağının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/45

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarih ve 51709 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 21.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2024/45-2/3

 

 

İmar Komisyonu kararının 3. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/28 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2024 tarih ve 50066 sayılı yazısında, Mimarlar Odası Burdur Temsilciliği Başkanı Mimar N. Selim KUTLU’nun 15.01.2024 tarih, 11 sayılı dilekçesi ve  Barış ULUHAN’ın 16.01.2024 tarih, 672 evrak kayıt tarihli dilekçesi ile Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin kararda geçen (1-1-a), (1-1-d) ve    (1-1-b) maddelerine yaptıkları itirazların görüşülmesi talebi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Otopark uygulama esaslarına yönelik düzenlenen maddelerden (1-1-a), (1-1-d) ve (1-1-b) maddelerine yapılan itirazlar uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin kararda geçen (1-1-a), (1-1-d) ve (1-1-b) maddelerine yapılan itirazların kabulüne ve söz konusu maddelerin yürürlükten kaldırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/46

 

 

Gündemin 6.maddesine geçildi.  07.02.2024 tarih ve 2024/30 sayılı meclis kararı ile S.S. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığının talebi doğrultusunda, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur.” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının 20 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup,

Komisyon raporunda; Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin çalışma yaşının 19 (on dokuz yaş dahil) olması yönünde Kamil CANIGÜR ve Haydar DÜDÜK kabul oyu kullanmış, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ ise “Halk otobüslerinin yaş sınırının Türkiye’de sadece birkaç emsali bulunan 19 yaş gibi yüksek bir rakama çıkmasının, yol ve araç güvenliği açısından oldukça tehlikeli olduğunu belirterek, insanların can sağlığını tehlikeye atabileceği ve çeşitli kazaların önünü açabileceği, ayrıca halk otobüsleri kooperatifi tarafından verilen dilekçede yönetmelikte bulunan yaş sınırının artmasına yönelik bir talebin dahi bulunmadığı, yalnızca ek süre talep edildiği, dolayısıyla alınan kararın yazılı dilekçeye cevap olarak da uygun olmadığı görüşünü ileterek talebin reddedilmesi.” yönünde oy kullanmıştır.

Bu kapsamda Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur. Yenilenecek araçlarda yaş hesabı, aracın model tarihi dikkate alınarak yapılır. Ancak belediye tarafından kiraya verilen araçlarda yaş şartları aranmaz.(06.10.2021 tarih ve 2021/122 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının, 19 yaş (dahil) şeklinde

 

 

değiştirilmesi yönünde oy çokluğu ile alınan kararın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur. Yenilenecek araçlarda yaş hesabı, aracın model tarihi dikkate alınarak yapılır. Ancak belediye tarafından kiraya verilen araçlarda yaş şartları aranmaz.(06.10.2021 tarih ve 2021/122 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının, 19 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesinin, Meclis Üyeleri Ali EKİNCİ, Mehmet İZGİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ile Adem ÇAKICI’nın ret ve Meclis Üyesi Halil KAYA’nın çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mesut ÖZCAN ile Hamit GÖREN’in kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/47

 

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.03.2024 tarih ve 51894 sayılı yazısında; 07.02.2024 tarih ve 2024/31 sayılı meclis kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından “Yaprak Dede” olarak da anılan ve 25 Ocak 2023 tarihinde vefat eden Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin, ilimizde bulunan park, bahçe, cadde veya sokağa verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup,

Komisyon raporunda; İlimiz Aydınlıkevler Mahallesi, Gayret Sokak’ta bulunan parka  TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından olan ve Yaprak Dede olarak da anılan “Ali Nihat GÖKYİĞİT” isminin verilmesi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesine istinaden, İlimiz Aydınlıkevler Mahallesi, Gayret Sokak’ta bulunan parka, TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından olan ve Yaprak Dede olarak da anılan  “Ali Nihat GÖKYİĞİT” isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden, yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, İlimiz Aydınlıkevler Mahallesi, Gayret Sokak’ta bulunan parka TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından olan ve Yaprak Dede olarak da anılan “Ali Nihat GÖKYİĞİT” isminin verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/48

 

 

Gündemin 8.maddesine geçildi.  07.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı meclis kararı ile Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin (15.8), (15.9) ve (20.9) maddelerinde geçen 15 yaş kriterinin 20 yaş olarak değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup,

Komisyon raporunda; Belediyemiz denetimi altında ticari faaliyet gösteren ticari taksilerin çalışma yaşının 19 (on dokuz yaş dahil) olması yönünde Komisyon Üyeleri Kamil CANIGÜR, Haydar DÜDÜK ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ görüş birliğine vardıklarından, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin (15.8), (15.9) ve (20.9) maddelerinde geçen 15 yaş kriterinin 19 (on dokuz yaş dahil) olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz denetimi altında ticari faaliyet gösteren ticari taksiler için, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin; (15.8) maddesindeki “Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı ticari taksiler 15 (on beş dâhil) yaşından küçük olmalıdır. 15 (on beş dâhil) yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçların yenilenmesi zorunludur. 15 (on beş dâhil) yaş sınırı, araçların

 

 

fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 15 (on beş dâhil) yaşından büyük mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç değişikliği ve devirlerde 15 (on beş dâhil) yaş uygulamasına başlanır. Araç değişikliği için verilen süre içinde aracını değiştirmediği tespit edilen T plakası sahibinin, T plakası ve durak hakkı Encümen kararı ile iptal edilir.” (15.9) maddesindeki “15 (on beş dâhil) yaşını dolduran ticari taksi 10 (on yaş dahil) yaşın altında olan bir araçla model değişikliği yaparak ticari faaliyetine devam eder.” ve (20.9) maddesindeki “Araç sahiplerinin 15 yaşından büyük araçlarını model değişikliği yapmadıkları takdirde, yıllık çalışma izin belgesi, yenileme işlemi yapılmaz ve Encümen Kararı ile ticari faaliyetten men edilir.” hükümlerinde geçen 15 yaş kriterinin 19 (on dokuz yaş dahil) olarak değiştirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/49

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.03.2024 tarihli dilekçesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabaklarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, İlimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne (MAKÜ Spor) 500.000,00 TL nakdi yardım yapılması hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, İlimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil ettiğinden dolayı, 500.000,00 TL’nin Belediyemiz bütçesinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAKÜ Spor) hesabına aktarılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/50

 

 

2024/Mart ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlandığından, Belediye Meclisinin gelecek ayki 2024/Nisan ayı toplantısı Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine göre yapılacaktır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15.maddesi gereğince, 2024/Mart ayı meclis toplantısının birleşimi kapatıldı.

Toplantı, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in alınan kararların Burdurumuza hayırlı olması dilek ve temennileriyle sona erdi. 07.03.2024

 

 

 

 

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                              Arif PAK                                Ayfer HINÇAL

        Belediye Başkanı                                             Kâtip                                           Kâtip

 

 

 

 

Close Search Window