2024 Mart Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ
:
7 Mart 2024 Perşembe

TOPLANTI SAATİ
:
14.00

TOPLANTI YERİ
:
Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO
:
3

 

DSİ. 18.Bölge Müdürlüğü denetiminde yapımı devam eden “Burdur İçme Suyu Arıtma Tesisi” işinde performans testleri tamamlandığından, kısmi geçici kabul işlemlerinin ve tesisin kısmi devrinin yapılması gerekmekte olup, Kısmi Devir Teslim Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından ilimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/29 sayılı kararı ile İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden bilirkişi olarak kabul edilen Adnan ALTINKURT ve Deniz AKPINAR’ın yerine, aynı mahalleden Bayram URAL ve Mustafa AK’ın bilirkişi olarak onaylanmasına ve İlimiz Bozkurt, Sinan, Tepe, Cemil, Yeni, M.Akif Ersoy, Değirmenler, Bahçelievler, Yenice, Armağan İlci, Şirinevler, Necatibey, Şekerevler, Emek ve Karasenir Mahallelerinden belirlenen 90 kişilik bilirkişinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

UİP-151044989 plan işlem numaralı, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 5 parsel nolu 3892,22 m² yüzölçümlü taşınmazın mevcut imar planında emsal ve kat yüksekliklerinin yazılı olmamasından dolayı, öneri planda emsal ve kat yüksekliklerinin işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

NİP-151045128, UİP-151045129 plan işlem numaralı, Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış taslağın; Burdur – Tefenni – Çavdır yolu, Burdur Devlet Hastanesi Kavşağının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin karara yapılan 2 (iki) adet itiraz ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

02.2024 tarih ve 2024/30 sayılı meclis kararı ile S.S. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığının talebi doğrultusunda, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur.” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının 20 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladığından, komisyon raporunun görüşülmesi.

 

02.2024 tarih ve 2024/31 sayılı meclis kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından “Yaprak Dede” olarak da anılan ve 25 Ocak 2023 tarihinde vefat eden Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin, ilimizde bulunan park, bahçe, cadde veya sokağa verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamladığından, komisyon raporunun görüşülmesi.

 

02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı meclis kararı ile Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin (15.8), (15.9) ve (20.9) maddelerinde geçen 15 yaş kriterinin 20 yaş olarak değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamladığından, komisyon raporunun görüşülmesi.

Close Search Window