2024 Şubat Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Şubat 2024 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

1- Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2024 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2- Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2024 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3- UİP-151044989 plan işlem numaralı, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 5 parsel nolu 3892,22 m² yüzölçümlü taşınmazın mevcut imar planında emsal ve kat yüksekliklerinin yazılı olmamasından dolayı, öneri planda emsal ve kat yüksekliklerinin işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar teklifinin görüşülmesi.

4- NİP-151045128, UİP-151045129 plan işlem numaralı, Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış taslağın; Burdur – Tefenni – Çavdır yolu, Burdur Devlet Hastanesi Kavşağının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifinin görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin karara yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesi.

6- Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından ilimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, ilimiz Atatürk Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden belirlenen 12 bilirkişinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

7- S.S. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığının talebi doğrultusunda, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur.” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının 20 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından “Yaprak Dede” olarak da anılan ve 25 Ocak 2023 tarihinde vefat eden Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin, ilimizde bulunan park, bahçe, cadde veya sokağa verilmesi hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/178 sayılı kararı ile 50,00 TL olarak belirlenen Uzay Çatı Altı Otopark Araba Pazarı Girişi ücretinin 30,00 TL’ye düşürülmesi hususunun görüşülmesi.

10- Belediyemiz denetimi altında ticari faaliyet gösteren Sağlık Taksi Durağının toplu taşıma ihtiyacına cevap verebilmesi için mevcutta 20 araç olan durak kontenjanının, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plaka Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 34. maddesi gereğince 24 araca yükseltilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

11- NİP-151039361, UİP-151039360 plan işlem numaralı, mülkiyeti hazineye ait, İl Özel İdaresine tahsisli, Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 309 parsel nolu 29.988,02 m² yüzölçümlü taşınmazın toplam 1.600 m² inşaat alanlı kısmının asma katlı kamu yararı amaçlı kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili revizyon kararı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

Close Search Window