3194 Sayılı İmar Kanunu’na İlişkin Karar

İLAN

Belediye meclisinin 02.08.2023 tarihinde yapılan toplantısında alınan;

  1. 2023/ 113-4/3 sayılı kararı ile karar altına alınan yeni yapılacak yapılara yönelik ve plan notlarına eklenmesi için hazırlanan 10 ek önlem teklifi hakkında meclis kararı

ile ilgili karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca Belediye Halı Sarayı Binası İmar ve ŞehirciIik Müdürlüğü katında, 18.08.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR.

 

Close Search Window