İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

Belediye meclisinin 07.06.2024 tarihinde yapılan toplantısında alınan;

2024 / 108-3/1 sayılı kararı ile karar altına alınan Orman İşletme Müdürlüğü’nün Özgür Mahallesi 802 adanın güneyinde kalan park alanında trafo alanı yapılması amaçlı meclis kararı İle ilgili karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca Belediye Halı Sarayı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 25.06.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR.

 

 

 

Close Search Window