İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarihinde yapılan toplantısında alınan;

 

  1. 2023 / 39-2 sayılı kararı ile karar altına alınan Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Bahçelievler Mahallesi Pafta:108, Ada:746, Parsel:333 tapu kayıtlı, mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalan parsele emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği;

 

ile ilgili karar 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Halı Sarayı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 13.03.2023  tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Close Search Window