İmar İlan

BURDUR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Belediye meclisinin 07.03.2024 tarihinde yapılan toplantısında alınan;

2024 / 43-2/1 sayılı kararı ile karar altına alınan Orman İşletme Müdürlüğü’nün Bahçelievler Mahallesi 482 ada 5 parsel nolu taşınmazda imar planında kat ve emsal yüksekliklerinin olmamasından dolayı emsal ve bina çekme mesafelerinin plana işlenmesi meclis kararı

 

2024 / 44-2/2 sayılı kararı ile karar altına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Burdur-Tefenni-Çavdır yolu Burdur Devlet Hastanesi kavşağının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi için meclis kararı

 

İle ilgili karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca Belediye Halı Sarayı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 19.03.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

İLAN OLUNUR.

Close Search Window