İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden

     

   “Belediyemiz Encümeninin 14.10.2021 tarih ve 2021/ 525 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta: 80-134 ada: 93 parsel: 9, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87 ve 109 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 19.10.2021 ile 17.11.2021 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”

Close Search Window