İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN

İLAN

BURDUR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Belediye meclisinin 06.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında alınan;

  1. 2023 / 182-8/3 sayılı kararı ile karar altına alınan Karasenir Mahallesi 260 ada 52 parsel nolu, mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait arsada konut amaçlı imar planı hakkında meclis kararı

  1. 2023/181-8/2 sayılı kararı ile karar altına alınan otopark yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair çalışmalarla ilgili plan notları hakkında meclis kararı

İle ilgili karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca Belediye Halı Sarayı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 18.12.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR.

Close Search Window