MAYIS-2019 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  3 Mayıs 2019 Cuma

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  5

          1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığı 2018 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi.

       2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek aylık brüt ödeneğin görüşülmesi.

  3-  Burdur Belediyesi memurlarına “Sosyal Denge Tazminatı” ödenmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

         4-  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 1.maddesi gereğince, evsel katı atık bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

          5- TEİAŞ 7.Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü, Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Burdur İli, Merkez İlçe, Kurna Köyü 1958 numaralı 3554.31 m2’lik parselde irtifak hakkı tesisi kurmayı talep ettiğinden, söz konusu parselin irtifak hakkının 18.600,00 TL bedel ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

Close Search Window