Mehmet BİLGİÇ’e ait Metruk Binanın Yıkım Kararı

Burdur Merkez Kışla Mahallesi Şimşek Caddesi No:110/3 adresli 1979 Ada, 41 Parsel tapu kayıtlı taşınmazda bulunan metruk yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3194 sayılı İmar Kanunu 39’ncu maddesi gereğince 20.12.2021 tarihinde hazırlanan yıkım kararı ve rapor yapı mahalline asılmıştır. Ayrıca, yapı maliki Mehmet BİLGİÇ’e hazırlanan rapor gönderilmiş, ancak tebliğ edilememiş ve yapı sahibinin vereselerine de ulaşılamamıştır.

Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve cezasının ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

Close Search Window