Turgut Uyanık’a ait Metruk Binanın Yıkım Kararı

Burdur Merkez İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi No:9 adresli 357 Ada, 35 Parsel tapu kayıtlı taşınmazda bulunan metruk yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3194 sayılı İmar Kanunu 39’ncu maddesi gereğince 24.08.2021 tarihinde hazırlanan yıkım kararı ve rapor yapı mahalline asılmıştır. Ayrıca, yapı maliki Turgut Uyanık’a hazırlanan rapor gönderilmiş, ancak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve cezasının ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve cezasının ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

Close Search Window