2023 Aralık Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ  : 6 Aralık 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ  : 14.00
TOPLANTI YERİ  : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO  : 12
 • Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2020/128 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesi seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, mülkiyeti Zeliha ÖZATA ve Burdur Belediyesine ait olan Burdur/Merkez Bahçelievler Mahallesi ada 754 parsel 244, 245 ve 246 tapu kayıtlı taşınmazlardaki Zeliha ÖZATA’ya ait hisselerin, Burdur/Merkez Bahçelievler Mahallesi ada 754, parsel 247 tapu kayıtlı taşınmazdaki mülkiyeti Belediyemize ait hisse ile trampa yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • NİP-151037205, UİP-151037206 plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi 1812 ada 6 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

 • Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı’nın, 18,00 TL olan QR (tek kullanımlık bilet) ücretinin, merkez bankası tarafından 1’TL’lik para çıkışının az olması ve para üstlerinin zaman zaman ödenemediği gerekçesi ile QR (tek kullanımlık bilet) ücretinin 20,00 TL olarak güncellenmesi talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (p) bendine istinaden görüşülmesi.

 

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yılsonuna kadar yetmeyecek olan bütçe tertiplerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yeterli olan Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibinden 12.700.000,00 TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

                                     KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretleri ile ilgili hazırlanan ücret ve tarife komisyonu raporunun görüşülmesi,

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince 2024 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler ile ilgili hazırlanan ücret ve tarife komisyonu raporunun görüşülmesi,

 

 • 10.1981 tarihinde, görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin, Patan Köyünde şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN’ın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki uygun bir tesise, yerleşim yeri, yapı, meydan, park ve cadde gibi alanlardan birine isminin verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan isim verme komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 • NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili revizyon kararı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 • Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin, idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki birtakım değişikliklere ait düzenlemelerin yapılması ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 • UİP-151032602 Plan işlem numaralı Karasenir Mahallesi 260 ada, 52 parsel nolu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait arsada; ‘’konut alanı’’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi talebi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 

Close Search Window