2023 EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 EKİM AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/Ekim ayı toplantısı 04 Ekim 2023 Çarşamba günü, saat 14.00’de Belediye Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR : Üye; Mesut ÇELEBİ, Namık Kemal ÖZKAN

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNMAYANLAR    : Üye; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ

Mehmet İZGİ.

KARAR NO:2023/140

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN’ın 03.10.2023 tarihli, Mesut ÇELEBİ’nin 04.10.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin dilekçelerinde; mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/141

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR, 04.10.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 1615, parsel 1, Burdur Merkez Yeni Mahalle, ada 729, Parsel 4 ve Özgür Mahallesi, ada 124, Parsel 51 tapu kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında,, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ( EPDK) kayıtlı dağıtım şirketleriyle sözleşme yapılmasına, yapılan sözleşme akabinde sözleşme yapılan şirket lehine tapuya 5 yıllık kira şerhi konulmasına, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR’ün 04.10.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/142

 

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.09.2023 tarih ve 43163 sayılı yazısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait tüm ücretler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait tüm ücretler hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havale edilmesine ve komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/143

  

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.09.2023 tarih 43164 sayılı yazısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince, 2024 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak ücretler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince, 2024 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücretler hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havale edilmesine ve komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/144

 

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Fatma Şennur ARSLAN 01.09.2023 tarihli dilekçesinde; 12.10.1981 tarihinde, görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin, Patan Köyünde Şehit olan eşi Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN’ın isminin, İlimiz sınırları içerisindeki uygun bir tesis, yerleşim yeri, yapı, meydan, park ve cadde gibi alanlardan birine verilmesini istemiş olup, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 43992 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden, konunun mecliste görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine istinaden, İlimizde uygun görülecek cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi hususunda komisyon kurulmasına, komisyonun üç kişiden oluşmasına, komisyon üyeliklerine Meclis Üyeleri Dr.Kamil CANIGÜR, Ayfer HINÇAL ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesine, komisyonun 2024 yılı mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere kadar görev yapmasına ve Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN isminin, İlimiz sınırları içerisindeki uygun bir tesis, yerleşim yeri, yapı, meydan, park ve cadde gibi alanlardan birine verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan isim verme komisyonuna havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/145

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02.10.2023 tarih 44185 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendine istinaden, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında, 20 – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından  düzenlenecek olan Futbol, Basketbol ve Voleybol Spor Turnuvalarında; 1’inci olan takıma 3000 TL, 2’inci olan takıma 2000 TL ve 3’üncü olan takıma 1000 TL para ödülünün verilmesi hususunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında, 20 – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında, Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Futbol, Basketbol ve Voleybol Spor Turnuvalarında; 1’inci olan takıma 3000 TL, 2’inci olan takıma 2000 TL ve 3’üncü olan takıma 1000 TL para ödülünün Belediyemiz bütçesinden verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/146

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarih ve 44073 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 29.09.2023 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/146- 6/1

 

İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 2023/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve 42551 sayılı yazısında; NİP-151025509, UİP-151025510 Plan işlem numaralı Özgür Mahallesi, 124 ada, 119 parsel no’lu belediyeye ait taşınmazda yapılması düşünülen “Belediye Hizmet Binası” için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi talebinde bulunulmuştur.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151025509, UİP-151025510 Plan işlem numaralı Özgür Mahallesi, 124 ada, 119 parsel no’lu belediyeye ait taşınmazda yapılması düşünülen “Belediye Hizmet Binası” için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/147

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarih ve 44073 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 29.09.2023 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/147-6/2

 

 

İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 2023/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve 42552 sayılı yazısında; NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelmede; İdarenin sunmuş olduğu Revizyon İmar Planı teklifi incelenmiş ve daha detaylı teknik inceleme yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarının ve Burdur Mimarlar Odasının görüşlerinin sorulmasına, planlara ilişkin teknik görüşlerin gelmesinden sonra konunun İmar Komisyonun da tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi konusunda daha detaylı teknik inceleme yapılması için konunun imar komisyonuna tekrar havalesinin, Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in çekimser, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali EKİNCİ, Halil KAYA, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Mesut ÖZCAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/148

 

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarih ve 44073 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 29.09.2023 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/148-6/3

 

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 2023/138 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin, idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki bir takım değişikliklere ait düzenlemelerin yapılması talebi yer almaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Otopark Yönetmeliği’nde İdarelere tespit yetkisi verilen hususlar ile ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mimarlar Odası işbirliğinde çalışmaların devam ettiği, yapılacak öneriler hususunda ortak çalışmaların tamamlanmasının beklenmesine, ortak çalışmaya ilişkin önerilerin sonuçlanmasından sonra konunun İmar Komisyonunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mimarlar Odası işbirliğinde çalışmalar devam ettiğinden, konunun imar komisyonuna tekrar havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarının Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2023/149

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR’ün 04.10.2023 tarihli dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 1615, parsel 1, Burdur Merkez Yeni Mahalle, ada 729, Parsel 4 ve Özgür Mahallesi, ada 124, Parsel 51 tapu kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında,, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na             ( EPDK ) kayıtlı dağıtım şirketleriyle sözleşme yapılmasına, yapılan sözleşme akabinde sözleşme yapılan şirket lehine tapuya 5 yıllık kira şerhi konulmasına, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir.

 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 1615, parsel 1, Burdur Merkez Yeni Mahalle, ada 729, Parsel 4 ve Özgür Mahallesi, ada 124, Parsel 51 tapu kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında,, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ( EPDK ) kayıtlı dağıtım şirketleriyle sözleşme yapılmasına, yapılan sözleşme akabinde sözleşme yapılan şirket lehine tapuya 5 yıllık kira şerhi konulmasına ve tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesinin, Meclis Üyesi Mesut ÖZCAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/150

 

 

2023/Ekim ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Kasım ayı toplantısının 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.10.2023

 

 

 

 

                Dr. Kamil CANIGÜR                                     Arif PAK                                              Ayfer HINÇAL

              Belediye Başkan Vekili                                    Kâtip                                                           Kâtip

 

Close Search Window