2023 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 EYLÜL AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/EYLÜL ayı toplantısı 06 Eylül Çarşamba günü, saat 14.00’de Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR : Üye; Mehmet İZGİ,

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNMAYANLAR    : Üye; Cennet ÖZALP TANRIÖVER

KARAR NO:2023/131

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin 05.09.2023 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/132

Gündem maddelerine başlanmadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde geçen;” Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmüne istinaden, Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan, Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 yılında uygulanan ücret ve tarifeler ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait ücretlerin güncellenmesi talebinde yer alan kantar tartım ücreti başlığı altında geçen büyükbaş hayvanlar (adet olarak) 20,00 TL olması gerekirken sehven 30,00 TL yazıldığından, Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarih ve 2023/125 sayılı kararındaki kantar tartım ücreti başlığı altında yer alan büyükbaş hayvanlar (adet olarak) kısmının  20,00 TL olarak düzeltilmesinin ve 15.08.2023 tarih ve 2023/125 meclis kararının güncellenmesini  talep etmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde geçen;” Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmüne istinaden, Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarih ve 2023/125 sayılı kararının karar ekindeki şekliyle güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/132

Gündem maddelerine başlanmadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde geçen;” Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmüne istinaden, Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan, Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 yılında uygulanan ücret ve tarifeler ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait ücretlerin güncellenmesi talebinde yer alan kantar tartım ücreti başlığı altında geçen büyükbaş hayvanlar (adet olarak) 20,00 TL olması gerekirken sehven 30,00 TL yazıldığından, Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarih ve 2023/125 sayılı kararındaki kantar tartım ücreti başlığı altında yer alan büyükbaş hayvanlar (adet olarak) kısmının  20,00 TL olarak düzeltilmesinin ve 15.08.2023 tarih ve 2023/125 meclis kararının güncellenmesini  talep etmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde geçen;” Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmüne istinaden, Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarih ve 2023/125 sayılı kararının karar ekindeki şekliyle güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNCELLENEN ÜCRET TARİFESİ

 

KARAR NO:2023/133

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki bir takım değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için konun meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 4. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/134

 Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN 06.09.2023 tarihli dilekçesinin meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Mülkiyeti Burdur Belediyesi’ne ait Bahçelievler Mahallesi, Yeni Hastane binası önünde bulunan, 2023 yılı Haziran ayı meclis toplantısında (07.06.2023 tarih ve 2023/98 sayılı) kararla 10 parça arsanın satışı ile ilgili alınan kararın düzeltilmesini veya iptalini talep etmektedirler.              İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın 06.09.2023 tarihli dilekçesinin,  meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesinin, Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜK KELEŞ, Halil KAYA, Ali EKİNCİ, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın  kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:2023/135

Gündemin 1.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve 42551 sayılı yazısında; NİP-151025509, UİP-151025510 Plan işlem numaralı Özgür Mahallesi,   124 ada, 119 parsel no’lu belediyeye ait taşınmazda yapılması düşünülen “Belediye Hizmet Binası” için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/136

Gündemin 2.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve 42552 sayılı yazısında; NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili revizyon kararı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine,                    oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/137

Gündemin 3. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 42665 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 16.08.2023 tarih ve 5 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/137- 5

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/110 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve 40727 sayılı yazısı ile NİP-151021805, UİP-151021806 Plan işlem numaralı Kışla Mahallesi, 1917 ada, 118 parsel no’lu taşınmazda yapılması düşünülen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi talebi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151021805, UİP-151021806 Plan işlem numaralı Kışla Mahallesi, 1917 ada, 118 parsel no’lu taşınmazda yapılması düşünülen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/138

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 4. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki bir takım değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için konun meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/139

2023/Eylül ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Ekim ayı toplantısının 04 Ekim 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.09.2023

 

 

             Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                                          Ayfer HINÇAL

                  Belediye Başkanı                                       Kâtip                                                      Kâtip

 

Close Search Window