2023 Haziran Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ  : 7 Haziran 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 6

 

  • İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Yaşam Merkezi Spor Salonunun, Sakarya Mahallesinde bulunan Piribaşlar Evi Hediyelik Eşya, Alaca Dokuma Satış Mağazasının ve Necatibey Mahallesinde bulunan Gümüşün Değirmeni Restoran Kafe‘nin, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Burdur Belediyesi İktisadi İşletmesi (Bütçe İçi İşletme ) tarafından işletilmesi hususunun görüşülmesi.

 

  • Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 2023/81 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtında görevli iken, 21.12.2016 tarihinde hastane bölgesinde canlı bomba patlaması sonucu Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali YILMAZ’ın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki herhangi bir cadde ve sokağa isminin verilmesi talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.

 

  • Kamu Kurumlarının, İlimiz Burdur Merkez sınırları dahilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

  • TEKLİF – 151016879 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, Pafta 119, ada 1074, parsel 540 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde konut alanında mevcut bahçe mesafeleri, emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla zemin kat ticari yapılaşma için hazırlatılmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

  • TEKLİF – 151016884 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, Pafta 29, ada 34,  parsel 441 ve ada 34, parsel 1 nolu taşınmazın bulunduğu mevcut imar planı içerisinde yeşil alan, konut, konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve otopark alanında kalan yerler ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

  • Isparta İdare Mahkemesinin 2022/314 Esas No ve 2023/164 nolu kararına istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 739 ada, 17, 471, 472, 475, 476, 566, 568, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723, 1436 ve çevresini de etkileyen 1501 parsel tapu kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda yeniden imar düzenlemesi (revizyon) yapılması hususunun görüşülmesi.

 

  • Mülkiyeti Belediyemize ait ada 1627, parsel 4-5, ada 1628, parsel 4-5, ada 1630, parsel 5-6-7 ve ada 2029, parsel 2-3-4 tapu kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satılması hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Close Search Window