2023 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

2023 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/MART ayı toplantısı 01 Mart Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/32

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN’ın 24.02.2023 tarihli ve Mesut ÇELEBİ’ nin 28.02.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/33

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL, 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 5. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/34

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemizin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediyemiz tarafından ayni sermaye artırımı yapılması düşünülmektedir. Bu amaçla ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’ de bulunan taşınmazların rayiç değerinin tespiti gerekmektedir. Söz konusu taşınmazların uzman bilirkişi aracılığıyla değer tespitinin yapılması amacıyla, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından tespit davası açılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/35

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Afet yaşanan İllerimizden olan Adıyaman Bölgesinin ihtiyaçları için gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin sağlanması ve bu konuda koordineli çalışılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/36

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 16.02.2023 tarih ve 32578 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 10.02.2023 tarih ve E.34342267-KAMPÜS-2023/5589 sayılı yazılarında, Burdur İlimiz Büğdüz mevkiisin de yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan, Kampüs Ceza İnfaz Kurumuları hizmete açıldığını belirtmiş olup, Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yer alan 3 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 Açık Ceza İnfaz Kurumu, Jandarma Tabur Komutanlığı Binası, Sağlık Ocağı ve 15 Blokluk Lojman (300 Daire) için en az 40 adet çöp konteyneri talep edilmiştir. Söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olup, hizmet alanı dışında kaldığından, Ceza İnfaz Kurumu Kampüsüne, Belediye tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilebilmesi için, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur İli Büğdüz mevkiisinde yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan ve hizmete açılan Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yer alan 3 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 Açık Ceza İnfaz Kurumu, Jandarma Tabur Komutanlığı Binası, Sağlık Ocağı ve 15 Blokluk Lojman (300 Daire) için, en az 40 adet çöp konteyneri talep edildiğinden ve söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ve hizmet alanı dışında kaldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (t) bendine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından, söz konusu bölgeye en az 40 adet çöp konteyneri ile Evsel Katı Atık toplama ve taşıma hizmeti verilmesi ile ilgili Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/37

Gündemin 2. maddesine geçildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 32856 sayılı yazısında, Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında depremzede aile üyelerine şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü kartı verilmesi ve her karta 50 binişlik şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesi, kart bedelleri ve ulaşım ücretlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesi ve Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin (d) bendine istinaden, Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi konusunda, S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında depremzede aile üyelerine şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü kartı verilmesine, her karta 50 binişlik şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesine ve kart bedelleri ve ulaşım ücretlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesi ile Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin (d) bendine istinaden, Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine, bu konuda S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/38

Gündemin 3. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.02.2023 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 no’lu taşınmaz mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Samet GÜNEŞ, teklif edilen imar planı değişikliğinin kamu yararı bakımından uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Mesut ÇELEBİ ve Kamil CANIGÜR ise sekiz (8) kat imar talebinin olduğu, Burdur’un 1. derece deprem bölgesinde bulunması ve yaşanan deprem felaketinden sonra konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğinden dolayı, 1 (bir) ay sonraki meclis toplantısında karara bağlanması yönünde görüş bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda; İmar planı değişiklik teklifinin 1 (bir) ay sonraki meclis toplantısında karara bağlanması için imar komisyonuna tekrar gönderilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 no’lu taşınmaz üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlanan, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Burdur’un 1. derece deprem bölgesinde bulunması ve yaşanan deprem felaketinden sonra konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğinden, söz konusu taşınmaz ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin Nisan ayı meclis toplantısında karara bağlanması için imar komisyonuna tekrar havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/39

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.02.2023 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 2023/27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta 108, ada 746, parsel 333 no’lu taşınmaz, mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Söz konusu imar planı değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konunun imar komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/40

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 5. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL’den ve 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL’den ve 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/41

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyenin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediye tarafından ayni sermaye artırımı yapılması düşünülmektedir. Bu amaçla ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’de bulunan taşınmazların, uzman bilirkişi aracılığıyla değer tespitinin yapılabilmesi için, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından değer tespit davası açılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyenin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediye tarafından ayni sermaye artırımının yapılabilmesi için, ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’de bulunan taşınmazların değer tespitinin uzman bilirkişi aracılığıyla yapılabilmesi için, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine değer tespit davası açılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/42

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Afet yaşanan İllerimizden olan Adıyaman Bölgesinin ihtiyaçları için gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin sağlanması ve bu konuda koordineli çalışılması hususu talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 53.maddesine istinaden, 06 Şubat 2023’de yaşanan depremden etkilenen illerimizin ihtiyaçları için, gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin Burdur Belediye Başkanlığı tarafından sağlanmasına, bu konuda koordineli çalışılması için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi

 

KARAR NO:2023/43

 

 

2023/Mart ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Nisan toplantısının            05 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.03.2023

 

 

      Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

               Belediye Başkanı                                          Kâtip                                                Kâtip                 

Close Search Window