2023 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 5 Nisan 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 4

 

 

 • İyi Parti Meclis Üyesi Namık Kemal ÖZKAN, Belediye Meclisi kâtip üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinde “Başkanlık divanında eksilme olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmüne istinaden, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine asıl kâtip üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden, İmar Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesine istinaden, Belediye Encümen Üyeliğine, 3 adet üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden, isim verilme komisyonunda görev yapmak üzere yerine aynı partiden yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden, 2022 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı olarak çalışan halk oyunları spor branşının kıyafet kiralama ve malzeme alımlarının karşılanması amacıyla, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne 40.000,00 TL nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48’inci maddesi gereğince, 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kaldırılarak, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde servis olarak faaliyetine devam etmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Teşkilat Başlıklı                 maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/203 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik Taslağının hazırlanması konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.

 

 

 • Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile komisyona havale edilen S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Meydanında hizmete sunulan LED Ekran Panosunda (Kişi/Kurum/Kuruluş/dernek/vakıf/işletme vb.) gerçek/tüzel kişilerce, Haftalık/Aylık olarak fotoğraf ve/veya video yayınlanması maksadıyla yapılan müracaatlara ilişkin olarak sunulan hizmet karşılığında ücret alınması hususunun görüşülmesi.

 

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yıl sonuna kadar yetmeyecek bölümlerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan Akaryakıt ve Yağ Alımları ödeneğinden 29.000.000,00 TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 14, ada 2030,  parsel 1 kayıtlı taşınmazda, Zemin + Asma Kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümlerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale yoluyla satılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planı içerisinde ve ticaret sahasında kalan, UİP-151010051 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, pafta 149, ada 33, parsel 54 nolu taşınmazın, mevcut bahçe mesafeleri emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla yapı adasının ikiye bölünmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

 • Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun maddesine istinaden yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, İlimizde Belediye Başkanlığına seçilen ve hayatta olan Belediye Başkanları ile görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, Belediye Başkanlarının isimlerinin meydan, cadde, sokak, park ve benzerlerine verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Serenler Oteli’nin girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı oda konaklama ücretlerinde güncelleme yapılması hususunun görüşülmesi

 

 • Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Anonim Şirketinde çalışan emekliliği hak eden personellerin işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklıların ödemeleri için 10.000.000,00 TL kredi koşullarının araştırılması, borçlanma yapılması konusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince, BAHTAŞ Şirketi Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Belediyenin BAHTAŞ Şirketi’ne kefil olması hususunun görüşülmesi,

 

İmar Komisyonu Raporları

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:318 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.
Close Search Window