2023 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 4 Ocak 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 4. Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2023 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 2023 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında ödenecek sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Maddesi gereğince 02.02.2011tarih ve 2011/32 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğünün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğünün kaldırılması hususunun görüşülmesi.
 10. Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Teşkilat Başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bütçe içi işletmeye bağlı işletmelerin, gıda, temizlik vs. ihtiyaçlarının, 4734 Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesine istineden tarım kredi kooperatif marketlerinden karşılanması düşünüldüğünden, Kamu veya Özel bankalardan 500.000,00 (Beşyüzbin TL) limitli ticari kredi kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
Close Search Window