2024 Nisan Ayı Meclis Gündem Maddeleri

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

 

TOPLANTI GÜNÜ                           :  9 Nisan 2024 Salı

TOPLANTI SAATİ                          :  10.00

TOPLANTI YERİ                            :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                               :  4

 

Açılış

         Yoklama

         Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

 

1-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden, Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

2-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden, Belediye Meclisine 2 adet asıl, 2 adet yedek kâtip üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

3-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine istinaden, Belediye Encümen Üyeliğine, 3 adet üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

4-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

5-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, İmar Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

6-   Burdur Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 18 asıl, 9 yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

7-  Tarihi Kentler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

8-   Akdeniz Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 2 asıl, 1 yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

9-   İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

10-   Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

11-   Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 3 asıl, 3 yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

12-   İç Anadolu Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 2 asıl, 2 yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

13-    Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde kurumumuzu teslim etmek üzere, meclis üyeleri arasından 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

14-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.

 

15-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

16- Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine “Sosyal Denge Tazminatı” ödenmesi ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

17-  Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2020/128 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesi seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

18-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

19-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden,  Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.

 

 

Close Search Window