2024 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 3 Ocak 2024 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.

 

 • Torosgaz 2024 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2024 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesine istinaden, 2024 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.

 

 • 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Burdur Merkez, Bağlar Mahallesi, ada:52, parsel:36 (447,89 m²) tapu kayıtlı taşınmazdaki, mülkiyeti Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi Anonim Şirketine ait 423,25 m²’lik hissenin, Burdur Merkez, Bağlar Mahallesi, ada:52, parsel:35 (5.870,00 m²) ve parsel:37 (826,81 m²) tapu kayıtlı taşınmazlardaki, mülkiyeti Belediyemize ait toplam 368,49 m²’lik hisse ile trampa yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • NİP-151039361, UİP-151039360 plan işlem numaralı, mülkiyeti hazineye ait, İl Özel İdaresine tahsisli,Bahçelievler Mahallesi,702 ada, 309 parsel nolu 29.988,02 m² yüzölçümlü taşınmazın toplam 1.600 m² inşaat alanlı kısmının asma katlı kamu yararı amaçlı kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesi.

 

 • 5393 SayılıBelediyeKanunu’nun 55.maddesigereğince, 2022 yılıSayıştayDenetimRaporununBelediyeMeclisininbilgisinesunulması.

 

 

 

 • Isparta 1. ve 2. İdare Mahkemelerinin kararlarıdoğrultusunda ve uygulamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla güncellenen, Burdur Belediyesi Ticari Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 • Burdur Devlet Hastanesinin eski yerinde, 02.01.1992 tarihinden itibaren günümüze kadar Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmeti veren Sağlık Taksi Durağının, İlimiz Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi, No:4/A adresinde hizmet vermeye başlayan yeni Burdur Devlet Hastanesi yakınında bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait alana taşınması hususunun görüşülmesi.

 

 • 6 Mayıs 1920 tarihi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluş günü olduğundan, 6 Mayıs gününün Burdur’un Kurtuluş günü olarak kutlanması ile ilgili alınan 27 Şubat 1978 tarih ve 28 sayılı meclis kararının güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

    KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

 • NİP-151037205, UİP-151037206 plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, 1812 ada,6 parsel nolu taşınmazda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window