18. Madde Uygulamasına İlişkin Karar (15.06.2023)

Belediyemiz Encümeninin 15.06.2023 tarih ve 2023/533 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi Pafta: 153 Ada: 1641 Parsel: 3, 4, 5 ve 6 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 11.07.2023 ile 09.08.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya asıldığına dair iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Close Search Window