Ali ÖZTÜRK’e ait Metruk Binanın Yıkım Kararı

Burdur Merkez Kışla Mahallesi Demir Sokak No:10 adresli 1979 Ada, 42 Parsel tapu kayıtlı taşınmazda bulunan metruk yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3194 sayılı İmar Kanunu 39’ncu maddesi gereğince 20.12.2021 tarihinde hazırlanan yıkım kararı ve rapor yapı mahaline asılmıştır. Yapı maliki Ali ÖZTÜRK’e rapor gönderilmiş ancak, tebliğ edilememiş ve yapı sahibinin vereselerine de ulaşılamamıştır.

Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve cezasının ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

Close Search Window