BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Temmuz ayı toplantısı, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in  iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/52

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN’in 01.07.2020 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN, dilekçesinde mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/53

             Gündemin 1.maddesine geçildi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6436 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kurulan ve 04.09.2019 tarih ve 2019/116 sayılı kararı ile de içkili yer bölgesi hakkında çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının sonucunda hazırlamış oldukları çalışma raporunun görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Raporunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda İl Emniyet Müdürlüğünden görüş istenmiş olup; 25.03.2020 tarih ve 22079015-64230-(91244)-E.2020032511515873050 sayılı cevabi yazıda, tespit edilen yerlerin asayiş ve genel güvenliğin sağlanması açısından olumsuz neticelere yol açabileceği yönünde görüş belirtilmiştir. Komisyon tarafından söz konusu gerekçeler değerlendirilerek, Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi, Komisyon Üyesi Hamit GÖREN’in ret oyuna karşılık, Komisyon Üyeleri Ayfer HINCAL ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda, söz konusu alanda asayişin sağlanamama gerekçelerinin ne olduğunun Burdur Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorularak, komisyonda tekrar tartışılmasına ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra  Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2020/54

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.06.2020 tarih ve 5950 sayılı yazısında, 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” ve Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren otobüs yazıhanesi işletmelerinin dilekçeli taleplerine istinaden, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş-çıkış yapan otobüslerden alınacak olan Otobüs Giriş-Çıkış Ücret Tarifesinin görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ”in Tavan Ücret Tarifeleri başlıklı 5.maddesi gereğince, ilimizin en son yapılan nüfus sayımına göre belirlenen, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş-çıkış yapan otobüslerden alınacak olan Otobüs Giriş-Çıkış Ücret Tarifesinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle kabulüne,

Terminalin Yetki Belgesi TürüAçıklamaOtomobil 8 Koltuk ve Altı9-15 Koltuklu Otobüs16-24 Koltuklu Otobüs25-34 Koltuklu Otobüs35-45 Koltuklu Otobüs46 Koltuk ve Üzeri Otobüs
A, B, D100 km. üstü (Uluslararası/şehirlerarası taşımalar için)2,00 TL4,00 TL7,50 TL11,50 TL15,00 TL20,00 TL
A, B, D100 km. altı (Uluslararası/şehirlerarası taşımalar için)1,00 TL2,00 TL4,00 TL6,50 TL7,50 TL10,00 TL
Dİl içi yolcu taşıması yapanlardan.0,50 TL1,25 TL2,50 TL4,00 TL5,00 TL7,00 TL
A, B, DTransit (Yolcu almak için terminali ara durak olarak kullananlardan)0,50 TL1,25 TL2,50 TL4,00 TL5,00 TL7,00 TL

    Not: Sadece yolcu indirmek için terminale giren taşıtlara ilişkin terminal giriş-çıkış ücreti alınmaz.

gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/55

            Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6423 sayılı yazısında; Süleyman CEYHAN’ın 25.06.2020 tarihli dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/56

            Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6424 sayılı yazısında; Zülküf Nebi KAYADURAN’ın 23.06.2020 tarihli dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/57

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 24.06.2020 tarihli dilekçelerinde; covid-19 pandemi sürecinde okulların kapatılarak öğrencilerin yaşadıkları beldelere gitmesi ve 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı sonucunda yolcu sayılarının yok denecek kadar azaldığını, bu süreçte günlük sefer sayısını azaltmak dışında işlerine devam ettiklerini belirterek, Kooperatif olarak tüm üyelerin ekonomik durumları bozulduğundan, elde ettikleri gelirle maliyetlerin altından kalkamayacak ve faaliyetlerini sürdüremeyeceklerinden, yolcu taşıma ücretlerine asgari %25 oranında ücret artışı talep etmekte olup, Zabıta Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6425 sayılı yazısında; Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Meclis Üyesi Ali SAY’ın özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulması teklifi üzerine, komisyon kurulması ve komisyonun 3 kişiden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, komisyon üyeliğine Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Durmuş TURGUT ve Samet GÜNEŞ’in seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/58

            Gündemin 6.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 6567 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 2006/146 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Pazar Yerleri Yönetmeliği, günün gelişen ve değişen şartları ile mevzuat hükümleri karşısında yetersiz hale geldiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, komisyonunun 3 üyeden oluşmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın  ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek, komisyon üyeliğine Kamil CANIGÜR, Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in seçilmesinin, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/59

            2020/Temmuz ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2020/Ağustos ayı toplantısının     5 AĞUSTOS 2020 Çarşamba günü saat 14.00′ de yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.07.2020

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                       Namık Kemal ÖZKAN

        Belediye Başkanı                                    Kâtip                                       Kâtip     

Close Search Window