BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 Belediye Meclisinin 2019/Aralık ayı toplantısı, 4 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in  iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/163

Gündem maddelerine başlanmadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesinde geçen “Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra Başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek Başkanlık Divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 04.12.2019 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarihli toplantısının 7.maddesinde görüşülen, Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanlımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL’den 5,00 TL+1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.) uygulanmasına, 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin S.S.Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minübüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından 1,95 TL’ye düşürüldüğü ve fiilen uygulandığı ancak fiyat belirleme yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan 1,95 TL olarak güncellenmesine ve halk otobüsleri fiyat tarifesinin aşağıdaki tabloda belirtilen şeklinin Aralık ayı ücret ve tarifelerine kadar uygulanmasına şeklinde  2019/151 no ile karar altına alınan konuda,  hazırlanan tablodaki tüm konular Aralık ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmesine şeklinde maddi hata yapıldığından, 2019/151 sayılı kararın; “Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanlımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL’den 5,00 TL+1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.)  uygulanmasının aşağıdaki tablodaki şeklinin oy birliği ile kabulüne  ve 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin S.S.Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minübüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından 1,95 TL’ye düşürüldüğü ve fiilen uygulandığı ancak fiyat belirleme yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan 1,95 TL olarak güncellenmesine ve  Aralık ayı ücret ve tarifelerine kadar uygulanmasına ve üniversite öğrenci tarifesi konusunun gündemin 3.maddesinde, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçildiği komisyon tarafından yeniden değerlendirilerek, Aralık ayı ücret ve tarifeleri ile birlikte yeniden görüşülmesine.” şeklinde  düzeltilmesini talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 2019/151 sayılı kararının “Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanlımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL’den 5,00 TL+1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.)  uygulanmasının aşağıdaki tablodaki şeklinin oy birliği ile kabulüne  ve 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin S.S.Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minübüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından 1,95 TL’ye düşürüldüğü ve fiilen uygulandığı ancak fiyat belirleme yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan 1,95 TL olarak güncellenmesine ve  Aralık ayı ücret ve tarifelerine kadar uygulanmasına ve üniversite öğrenci tarifesi konusunun gündemin 3.maddesinde, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçildiği komisyon tarafından yeniden değerlendirilerek, Aralık ayı ücret ve tarifeleri ile birlikte yeniden görüşülmesine.” şeklinde  düzeltilmesine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

S.S. ŞEHİRİÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ FİYAT TARİFESİ

Güzergah AdıKent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi2,50 TL
Üniversite1,95 TL
İlköğretim – Lise1,50 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü3,25 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi2,75 TL
2 Binişlik Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet6,00 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü İçin Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet Ek Yükleme Hakkı1,50 TL
65 Yaş üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 KişiÜCRETSİZ
KARAR NO:2019/164

            Gündemin 1.maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 2019/147 sayılı kararı ile oluşturulan ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun üye olarak seçildiği komisyon   çalışmalarını tamamlamış olup, 29.11.2019 tarihli komisyon raporunda, 2020 yılında uygulanacak olan vergi ve harçlar madde madde görüşülmüş ve rapor ekindeki şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/165

            Gündemin 2.maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 2019/148 sayılı kararı ile görevlendirilen ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun üye olarak seçildiği komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, 26.11.2019 tarihli komisyon raporunda, 2020 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler madde madde görüşülmüş ve rapor ekinde sunulan ücret ve tarifelerden; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çok Amaçlı Düğün Salonu, Kışla Mahallesi Düğün Salonu ve Uzay Çatı Altı ve Depremevleri Pazarı için belirlediği teklifler; Mali Hizmetler Müdürlüğünün İçme Suyu Kullanım Ücretleri teklifleri ve Fen İşleri Müdürlüğünün sadece “Yol bozma ücreti, üst yapısı tamamlanmış yollarda 3 katı uygulanır.” teklifi komisyon üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun ret oyuna karşılık, komisyon üyeleri Ayfer HINCAL ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiş, diğer ücret ve tarifeler ise oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin komisyondan gelen ve karar ekinde bulunan şeklindeki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çok Amaçlı Düğün Salonu, Kışla Mahallesi Düğün Salonu ve Uzay Çatı Altı ve Depremevleri Pazarı için belirlenen tekliflerin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün İçme Suyu Kullanım Ücretleri tekliflerinin ve Fen İşleri Müdürlüğünün sadece “Yol bozma ücreti, üst yapısı tamamlanmış yollarda 3 katı uygulanır.” teklifinin meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, diğer ücret ve tarifelerin ise oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/166

          Gündemin 3.maddesine geçildi. 2020 yılında şehir içi özel halk otobüslerinde uygulanacak olan üniversite öğrencisi tarifesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 2019/151 sayılı kararı ile görevlendirilen ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun üye olarak seçildiği komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, 27.11.2019 tarihli komisyon raporunda, 2020 yılında şehir içi özel halk otobüslerinde uygulanacak olan üniversite öğrencisi tarifesinin 1,95 TL olması, komisyon üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun öğrencilerden alınan ücret haricinde, üniversite yönetiminden ring araba ücreti alındığını, ayrıca Kooperatifin akaryakıtlarını istedikleri yerden ve istedikleri fiyata almalarının sağlanabileceğini gerekçe göstererek ret oyuna karşılık, komisyon üyeleri Ayfer HINCAL ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2020 yılında şehir içi özel halk otobüslerinde uygulanacak olan üniversite öğrencisi tarifesinin belirlenmesi hususunun Ocak ayında görüşülmek üzere ertelenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/167

            Gündemin 4.maddesine geçildi. 04.09.2019 tarih ve 2019/118 sayılı meclis kararı ile kurulan ve 06.11.2019 tarih ve 2019/149 sayılı kararı ile de Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen “Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Komisyonu”nun 22.11.2019 tarihli raporu okundu. Bu raporda; ilgili aile ile de görüşüp izinleri alınarak, gerekli çalışmalar yapılmış ve söz konusu parka Burdur kültürüne ve Türk halk müziğine büyük katkılar yapmış, hemşerimiz Salih URHAN adının verilmesi komisyonca uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 26 üyenin katıldığı oylama sonucunda 26 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2019/168

            Gündemin 5.maddesine geçildi. 04.09.2019 tarih ve 2019/118 sayılı meclis kararı ile kurulan ve 06.11.2019 tarih ve 2019/156 sayılı kararı ile de İlimiz Konak Mahallesinde bulunan “Güzelleştirme Caddesi” ve “Güzelleştirme Parkı”nın, Türk siyasetinde ve Türk dünyasında derin izler, üstün hizmetler bırakmış, tanınırlığı yüksek, merhum Alparslan TÜRKEŞ anısına “Alparslan Türkeş Caddesi” ve “Alparslan Türkeş Parkı” olarak adlandırılması hususlarında çalışma yapmak üzere görevlendirilen “Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Komisyonu”nun 22.11.2019 tarihli raporu okundu. Bu raporda; gerekli çalışmalar yapılmış ve adı geçen cadde ve parka Alparslan TÜRKEŞ isminin verilmesi, komisyon üyesi Mesut ÇELEBİ’nin çekimser oyuna karşılık, komisyon üyeleri Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, İlimiz Konak Mahallesinde bulunan Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” ve Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak değiştirilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 26 üyenin katıldığı oylama sonucunda Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ve meclis üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ile Mesut ÖZCAN kabul, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN çekimser ve meclis üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA  ret oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanamamış olup, İlimiz Konak Mahallesinde bulunan Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” ve Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak değiştirilmesi kabul edilmemiştir. Karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine karar verildi.   

KARAR NO:2019/169

           Gündemin 6.maddesine geçildi. 04.09.2019 tarih ve 2019/118 sayılı meclis kararı ile kurulan ve 06.11.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı ile de İlimiz Konak Mahallesine bağlı Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve Adliye Caddesinin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi hususlarında çalışma yapmak üzere görevlendirilen “Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Komisyonu”nun 22.11.2019 tarihli raporu okundu. Bu raporda; gerekli çalışmalar yapılmış ve İlimiz Konak Mahallesine bağlı Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve  Adliye Caddesinin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi, komisyon üyesi Mesut ÇELEBİ’nin çekimser oyuna karşılık, komisyon üyeleri Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınması gerekmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, İlimiz Konak Mahallesine bağlı Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve Adliye Caddesinin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 26 üyenin katıldığı oylama sonucunda Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ve meclis üyesi Ali SAY çekimser, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN kabul ve meclis üyeleri Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA ret oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanamamış olup, İlimiz Konak Mahallesine bağlı Güzelleştirme Caddesinin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, Güzelleştirme Parkının isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve Adliye Caddesinin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi kabul edilmemiştir. Karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine karar verildi 

KARAR NO:2019/170

          Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve D.4-5197 sayılı yazısında; 24.06.2015 tarih 29396 sayı ve 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” ve 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol ve Yönetmeliği” ne göre Belediyemiz sınırları içerisindeki yapılarda asansörlerin kontrolleri için A Tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 24.06.2015 tarih 29396 sayı ve 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” ve 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol ve Yönetmeliği” ne göre Belediyemiz sınırları içerisindeki yapılarda asansörlerin kontrolleri için A Tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/171

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 6/178 sayılı yazısında; 07.08.2019 tarih ve 2019/107 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel bankalardan 4.000.000,00 (dört milyon) TL kredi alınmasına ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği belirtilerek, gerekli borçlanma işlemi için, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin, çekilecek kredinin teminatını oluşturması amacıyla, ilgili kamu veya özel bankaya alacağın temliki için teminat olarak verilmesi konusunda Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 07.08.2019 tarih ve 2019/107 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel bankalardan alınmasına karar verilen 4.000.000,00 (dört milyon) TL’lik kredinin borçlanma işlemi için, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin, çekilecek kredinin teminatını oluşturması amacıyla, ilgili kamu veya özel bankaya alacağın temliki için teminat olarak verilmesi konusunda Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/172

            Gündemin 9.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 6/179 sayılı yazısında; Kurumumuzun BURYEM Burdur Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde 304,07 pay adedi karşılığı 7.601,65 TL nakdi sermayesi bulunmakta olup, adı geçen şirketteki hissemizin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden satılması ve Belediye muhasebe kayıtlarımızda 0,75 TL ortaklık payı bulunan ve 1985 yılında kapatılan BURTRAK Burdur Traktör ve Önyükleyici Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait payın da kayıtlarımızdan çıkarılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye muhasebe kayıtlarımızda 0,75 TL ortaklık payı bulunan ve 1985 yılında kapatılan BURTRAK Burdur Traktör ve Önyükleyici Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait payın kayıtlarımızdan çıkarılmasının oy birliği ile kabulüne, Kurumumuzun 304,07 pay adedi karşılığı 7.601,65 TL nakdi sermayesinin bulunduğu BURYEM Burdur Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ndeki hissemizin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden satılması hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasının, kurulacak komisyonun 3 kişiden oluşmasının, komisyon üyeliğine meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Nihat ÜLKÜ ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçilmesinin, komisyonun çalışma süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye meclisinde tekrar görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

KARAR NO:2019/173

2019/Aralık ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2020/Ocak ayı toplantısının    8 OCAK 2020 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.12.2019

Close Search Window