Haziran Ayı Meclis Gündemi Duyurusu

5 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak olan meclis toplantısı, toplantı yeter sayısı sağlanamadığından dolayı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22.maddesi gereğince, ekte yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 7 Haziran 2024 Cuma günü, saat 14.00’de Halı Sarayı Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

1- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun gereğince, Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Ziraat Odası Meclis üyelerinin müşterek katılımıyla, Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asıl, 5 yedek ve Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asıl, 5 yedek üye seçiminin gizli oylamayla yapılması.

2- Ege Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2024 yılı Kurban Bayramı döneminde uygulanacak olan “Canlı Hayvan Pazarı Kurbanlık Teşhir/Satış Yeri Ücret Tarifesi”nin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- İlimiz Burdur Merkez sınırları dahilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedelinin belirlenmesi ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere  Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

5- Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi aylık ücreti Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı kararı ile KDV dahil 10.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ücretin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

6- Ticari Taksi İşletmecilerinin, Burdur Belediye Başkanlığı Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 23/7 maddesinde belirtilen “Araç değişikliklerinde bir üst yaş şartı aranır.” hükmünün kaldırılması ve 23/6 maddesinde belirtilen “Araç model değişikliklerinde 10 yaş şartı aranır.” hükmündeki yaş şartının 15 yaş olarak değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi.

7- S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, artan maliyetler nedeni ile özel halk otobüsleri ücret tarifesinin güncellenmesi taleplerinin görüşülmesi.

8- 151056113 ve 151056114 plan işlem numaralı, Burdur Merkez Yeni Mahalle, pafta: m24c02a1c-4b, ada: 1493, parsel no: 1-2-11-19-20-21’e ait otogar kompleksi alanı için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

9- 151056100 plan işlem numaralı, Karasenir Mahallesi, 260 ada, 52 parsel nolu, mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait parselde, çekme mesafelerinin değişikliği amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

10- 151045099 plan işlem numaralı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, X:4172740-4173750, Y:529890-530660 koordinatları arasında bulunan alanda, mevcut imar planında düzenlenmiş yollar ile uygulamada açılmış yolların ve binaların güncellenmesine yönelik olarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazın, imar planında yola, çocuk bahçesine ve yeşil alana isabet eden kısımlarının, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 2039, parsel 3 tapu kayıtlı 3.731,67 m2’lik taşınmazın Burdur Belediyesine ait 1.845,72 m2’lik hissesi ile trampa edilmesi hususunun görüşülmesi.

12- 7257 Sayılı Elektrik Piyasasi Kanunu ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin (8) bendi ve Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/115 sayılı kararına istinaden, Burdur/Merkez onaylı imar planı dışında yer alan Menderes Mahallesi,  Hızırilyas Mahallesi ve Bağlar Mahallesinin bulunduğu bölgelerde 2023 yılında 1.etabı tamamlanmış olan doğalgaz şebeke imalatlarının 2.etabının 2024 yılında yapılabilmesi için Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

13- Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren futbol, judo, güreş, halk oyunları, tekvando branşları ve önümüzdeki süreçte açılması planlanan spor branşları faaliyetlerinde kulübün ve bağlı bulunduğu sporcuların lisans, vize, barınma, ulaşım, malzeme, yemek vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 600.000,00 (altıyüzbin) TL’nin kulüp hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi.

14- 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kurumumuz adına Mine Hanım Engelli Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında tüm iş ve işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

15- Kurumumuz İtfaiye Müdürlüğünün 2024 mali yılı bütçesinde yeterli ödeneği bulunmayan 46150235 0320 5 061401 Kara Taşıt Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları Dahil) Giderleri kalemine, Fen İşleri Müdürlüğüne ait 46150231 0620 5 061401 Kara Taşıt Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları Dahil) Giderleri kaleminden 4.000.000,00 (dörtmilyon) TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

16- Belediyelerin pay sahibi olduğu anonim şirket toplantılarında, belediyeyi temsil edecek gerçek kişinin Belediye Meclisi kararı ile yetkilendirilmesi gerektiğinden, Belediyemizi Torosgaz Genel Kurul Toplantısında temsil etmek üzere 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYON KARARLARI

17- UİP-151053591 plan işlem numaralı Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 802 ada, 3 parsel nolu taşınmazın güneyinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı planlanması amacıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Close Search Window