İlan

   “Belediyemiz Encümeninin 07.04.2022 tarih ve 2022/475 sayılı kararı ile Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada: 257 parsel: 2, ada: 260 parsel: 57, ada: 739 parsel: 800 ve 869, ada: 1598 parsel: 1, ada: 1599 parsel: 1 ve 2 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 21.04.2022 ile 20.05.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”

Close Search Window