İLAN

“Belediyemiz Encümeninin 18.11.2021 tarih ve 2021/604 sayılı kararı ile Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi pafta: 73 ada: 200 parsel: 2, 3, 22, 23, 39, 40, 41, 42, 98, 99, 100, 101, 102 ve 103 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 15.12.2021 ile 13.01.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”

Close Search Window