İlan (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü )

Belediyemiz Encümeninin 21.04.2022 tarih ve 2022/535 sayılı kararı ile Burdur Merkez Karasenir Mahalle ada: 1200 parsel: 1, tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 10.05.2022 ile 08.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıda tutulacaktır.

Close Search Window