İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

Hacer ESER, Hacer ÇAKAL, Fadime UÇKAN’a ait Metrku Binaya Yıkım Kararı

Burdur Merkez Kışla Mahallesi Demir Sokak No:20 adresli 1979 ada, 58 parsel tapu kayıtlı taşınmazda bulunan metruk yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3194 Sayılı İmar Kanunu 39’ncu maddesi gereğince 04.03.2020 tarihinde hazırlananyıkım kararı ve rapor yapı mahaline asılmıştır. Ayrıca, yapı malikleri Hacer ESER, Hacer ÇAKAL ve Fadime UÇKAN’a hazırlanan rapor gönderilmiştir, ancak tebliğ edilmemiş ve yapı sahiplerinin vereselerine de ulaşılamamıştır.

Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve güncel cezasının ve yıkım masraflarının yapı sahiplerinden tahsil edileceği ilanen duyrulur.

Close Search Window