İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Belediyemiz Encümeninin 06.04.2023 tarih ve 2023/309 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta: 80 ada: 93parsel: 1,2,31 ada:48 parsel:1,2,108 ve 109 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 25.04.2023 ile 24.05.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya asıldığına dair iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.
Close Search Window