İMAR İLAN

ASKI İLAN TUTANAĞI

                                                                                                           

Belediyemiz Encümeninin 14.09.2023 tarih ve 2023/ 852 sayılı kararı ile Burdur İli Merkez İlçesi Bağlar Mahallesi  Ada:50 Parsel: 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 116, 117, 118, 124, 135, 136, 141, 142 Ada:51 Parsel: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu sahada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 28.09.2023 ile 28.10.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile ilgili kararın askıya çıkıldığına dair iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

   27.09.2023

 

 

 

Gül ÖZCAN DEMİR                                  İbrahim Şafak KUTLUAY                   Feray ÇUKURCA

İmar ve Şeh. Müd. V.                                             Harita Müh.                                             Şef

 

 

 

 

 

 

Close Search Window