İmar Uygulaması

ASKI İLAN TUTANAĞI

                                                                                                         

Belediyemiz Encümeninin 15.02.2024 tarih ve 2024/119 sayılı kararı ile kalan Burdur İli Merkez İlçesi Bağlar Mahallesi Ada: 78  Parsel: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada:79  Parsel: 1, 2, 3, 30, 31, 32 Ada: 80 Parsel: 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 Ada: 81 Parsel: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 45, 46 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 19.02.2024 ile 19.03.2024 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile ilgili kararın askıya çıktığına dair iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

19.02.2024

 

 

 

Gül ÖZCAN DEMİR                                  İbrahim Şafak KUTLUAY                   Feray ÇUKURCA

İmar ve Şeh. Müd. V.                                         Harita Müh.                                             Şef

 

 

 

 

Askı İlan Tutanağının İlan Tarihi                  :   19.02.2024

Askı İlan Tutanağının İlan Başlama Tarihi    :   19.02.2024

Askı İlan Tutanağının İlandan İniş Tarihi      :   19.03.2024 (Mesai Bitimi)

 

Close Search Window