KASIM AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

 

TOPLANTI GÜNÜ : 2 Kasım 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 11

 

 

1-  2023 Mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programının görüşülmesi.

( 5018 Say.Kamu Mali.Yön.Kont.Kanun. 9.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.41.mad.)

 

2-  2023 Mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

( Mah.İd.Büt.Muh.Yön. 27.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.62.mad.)

 

  • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel nolu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

  • 05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı Başakevler Kooperatifinin mücavir alan sınır dışına çıkartılmasıyla ilgili alınan belediye meclis kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

  • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.
  • Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.
  • 2022/167 nolu meclis kararının, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinası alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, kamu veya özel bankalardan alınması ve Belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi şeklinde güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu Kararları

 

  • Burdur Merkez Özgür Mahallesi Ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 ve 17 tapu kayıtlı taşınmazların, doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınması yönünde düzenlenen revizyon imar planı hususunun görüşülmesi.
Close Search Window