İLAN

Belediyemiz Encümeninin 19.12.2019 tarih ve 2019/836 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta: 119 ada: 739 parsel: 265, 266, 267, 268, 269, 540, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 647, 1538 ve 1553 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 06.01.2020 ile 05.02.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Close Search Window